biografi

Biografi
Roy Hardin Karlsen er født i 1976 i Lofoten.

Hans interesse for håndverket har bestandig vært der, men blomstret for fullt ut i 1999 med hans første utstilling.

Hardin er uskolert, uten formell kunstnerutdannelse, men har tatt til seg så mye lærdom og kunnskap han har kunnet opp gjennom årene for å nå målene sine, en prosess han aldri stopper med. Etter mange år med prøving og feiling, der de fleste teknikker har vært utprøvd, uten suksess, fant han endelig i 2005 sitt kunstneriske talerør gjennom pastellen.

Hardin har siden ansett seg selv som en figurativ pastellkunstner der godt etablerte kunstnere som Scott Burdick, Jeremy Lipking, Daniel Gerhartz, Zhaoming wu og Daniel Greene har inspirert og fremdeles inspirerer hans arbeid.

R. Hardins første bilder bærer preg av tilfeldigheter og søkende streker som til slutt ender opp i drømmeaktige landskap. Hardins drømmeverden antyder en filosofisk hemmelighet, et univers du kan realisere deg selv i, der ensomheten er en velsignelse gjemt i en postapokalyptisk sfære, befolket av mystiske nomader. Det er snakk om å våkne, å lete uten frykt for hva du kan finne.

Som en kontrast til hans mystiske bilder er landskapsbildene, der hans tidligere hjemplass Vardø var bakgrunn for motivene. Hardin vil påstå at Vardø med sitt golde og vindsvøpte landskap, med sine uendelige horisonter og et hav som strekker seg ut i alle kanter, har vært hans største inspirasjonskilde. Hardin ser på kunsten sin som formet av vær og vind, det er naturen som portreteres, i virkelighet eller drømmer.

I 2009 begynte Hardin strukturert å skolere seg selv i figurtegning og fargelære, da han over noen år hadde begynt å kopiere seg selv i mangelen på inspirasjon og genuine ideer. Hardin har opprettholdt skoleringen, noe han i følge han selv aldri kan slutte med da ”vi aldri kan bli utlært”, ønsket om konstant å utvikle seg selv gjør neste bilde mer interessant enn det nåværende.

R. Hardin har opp gjennom karrieren tatt på seg en god del bestillingsverk, noe han fremdeles gjør, både statlig, kommunalt og privat. Utfordringen er forlokkende da man blir tatt ut av sine trygge omgivelser og tvunget til å prestere på et annet nivå enn egne kriterier kan rettferdiggjøre.

I dag bærer bildene hans preg av en struktur og kunnskap som manglet i de første årene av hans arbeid. Tilfeldighetene styrer ikke det ferdige resultat i den grad det gjorde før, ”heldige uhell” er alltid velkomne men tilstedeværelsen av kontroll er den herskende tanke.              royhardin.net


             © R. Hardin

Copyright @ All Rights Reserved